skip to Main Content
+31 88 115 2020 info@demcon.nl

DEMCON metal injection moulding is onderdeel van de DEMCON group. DEMCON is een high-end technologieleverancier met momenteel 750 medewerkers en locaties in Enschede, Best, Delft, Groningen, Münster (D) en Singapore.

DEMCON onderzoekt, ontwikkelt en produceert hightech systemen en producten voor de focusgebieden hightech, medical en robotic systems. Binnen de DEMCON group is er een nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines en onderdelen. Zo ontstaat er synergie tussen de productkennis, de materiaalkundige expertise en de productietechnologie van DEMCON metal injection moulding en de ontwerpervaring, de fysische kennis en de vision-expertise binnen DEMCON. Op diverse terreinen, waaronder R&D, kan DEMCON metal injection moulding de capaciteit van DEMCON benutten. Kortom, DEMCON staat als kenniscentrum achter DEMCON metal injection moulding.

Back To Top